Galerija ikona na drvenim jajima

“Svojom uzvišenošću i prevazilaženjem svega vremenskog ikona gasi ‘žar strasti i sujetu sveta’ unoseći posmatrača u nadčulni svet, u život ‘budućeg veka’. Protojerej Voronov

Bogorodica sa manastiromSveti Đorđe ubija aždajuBeli andjeoSveti arhandjel MihailoSveti GavriloBogorodica sa HristomSveti SavaSveti Đorđe ubija aždaju
Sveta Petka - ParaskevaBeli andjeoSveti MihailoBogorodica sa HristomBeli andjeoParaskevaSveti NikolaSveti StefanBeli anđeoSveti Jovan Krstitelj