Beli anđeo, Bogorodica sa Isusom, Sveti arhanđel Mihailo – kompozicija na jajetu

Beli andjeoBogorodica sa HristomArhanđel Mihailo - detaljDetalj sa jajetaDetalj - pogled odozgo